Diensten

Ab-ire Uitvaartverzorging informeert u graag over de diverse diensten die wij aanbieden omtrent de uitvaart.

 

Mensen investeren graag, vaak al ruim van tevoren, in de voorbereidingen van bijvoorbeeld hun bruiloft, de geboorte van een kindje, Abraham & Sara, jubilea, et cetera. Begrijpelijk, want dit zijn leuke dingen om naar uit te kijken en om te organiseren! Vaak worden kosten noch moeite hierbij bespaard.

 

Maar ondanks het feit dat ‘de dood de enige zekerheid is die wij in het leven hebben’, is er binnen onze westerse cultuur helaas nauwelijks aandacht voor een toekomstige uitvaart, begrafenis of crematie van onszelf, een geliefde of een dierbare.

 

Begrijpelijk wellicht, maar wel heel spijtig…

 

Want net als de leuke gebeurtenissen in ons leven verdient ook een uitvaart het om persoonlijk vorm gegeven te worden.

 

De praktijk leert Ab-ire dat deze behoefte bij een uitvaart zéker niet anders is, al gebeurt er niet altijd iets mee. Bijvoorbeeld omdat een overlijden ver weg lijkt of niet voldoende tastbaar is, omdat u nog midden in het leven staat.

 

Ab-ire Uitvaartverzorging staat er wel nadrukkelijk bij stil. We beogen u te inspireren en tijdig vast te stellen hoe u wilt dat uw toekomstige uitvaart eruit gaat zien. Wij bieden verschillende diensten aan om uw uitvaart volledig naar wens te maken.

 

Uit nazorggesprekken heeft Ab-ire geleerd dat nabestaanden vrijwel altijd meer berusting hebben mogen ervaren uit het feit dat zij de uitvaartdienst, begrafenis of crematie overeenkomstig de door de overledene zelf uitgesproken wensen hebben kunnen vormgeven. Ab-ire biedt ontzettend veel diensten om uw uitvaart volledig naar de wens van de overledene vorm te geven.

 

Gedenken in muziek

 

Bij de meeste uitvaartplechtigheden wordt er gekozen voor een muzikale omlijsting. Muziek kan als doel hebben om bijvoorbeeld het gesproken woord kracht bij te zetten. Maar zeker zo belangrijk is het om de aanwezigen de gelegenheid te bieden om tijdens de muziek ook hun eigen herinneringen aan de overledene de loop te laten. Nabestaanden (ook jonge kinderen!) hebben vaak emotionele associaties met bepaalde muziekstukken. Het ligt dan ook voor de hand dat deze associaties vaak bepalend zijn bij de totstandkoming van de keuze voor uitvaartmuziek of de uitvoering en weergave ervan.

 

Foto en/of DVD compilatie

 

Behalve door muziek bestaan er tegenwoordig ook andere vormen om de overledene te gedenken. Zo kiezen mensen er steeds vaker voor om tijdens de uitvaartplechtigheid een beeldcompilatie over het leven van de overledene te projecteren.

 

Beeldregistratie

 

Een blijvende herinnering in beeld

 

Net als bij veel andere gedenkwaardige gelegenheden ontgaan er, mede door de emoties, ook tijdens een uitvaart belangrijke momenten aan de aandacht van de directbetrokkenen. Daarom ervaren steeds meer mensen de toegevoegde waarde van het hebben van een DVD-opname van bijvoorbeeld de opbaring, de gehele uitvaart of alleen de uitvaartplechtigheid in de aula van de begraafplaats of het crematorium. Vooral als er jonge kinderen bij betrokken zijn, kan dit een zeer waardevolle vorm van herinnering zijn voor later.

 

Ab-ire Uitvaartverzorging informeert u graag over de diverse diensten die wij omtrent de uitvaart aanbieden.

REFERENTIES

Lea Schaefer

 

‘Ik bedank je uit het diepste van mijn hart’

Piet Römer

 

Hoe jij de uitvaart van Paul (mijn broer) hebt verzorgt was voor mij een openbaring en zéér geruststellend om te ervaren.

Yvonne Pieterson en familie

 

Niets dan lof! Martijn nogmaals dank voor alles in deze voor ons zware tijd!