Begraafplaats Almere

Begraafplaats Almere

Bij het regelen van een begrafenis in Almere heeft u binnen de gemeente Almere de keuze uit twee begraafplaatsen, namelijk begraafplaats Almere Haven aan de Oosterdreef 15 en de begraafplaats Almere Stad aan de Kruidenweg 3.

“Rouw en Verdriet zijn Universeel. De Beleving en de Verwerking hiervan is voor een ieder echter Uniek”!

De periode rondom of na een overlijden wordt door veel mensen vaak als erg ingrijpend ervaren. Een vaak emotionele periode waarin het erg lastig kan zijn om de balans te vinden tussen het gevoel en de ratio. Het regelen van de begrafenis is er daar één van. Om u hierbij zoveel mogelijk te helpen, staat Ab-ire Uitvaartverzorging 24/7 voor u klaar. Wij regelen en verzorgen al sinds 1998 begrafenissen op de begraafplaatsen in Almere. Hierbij heeft u de keuze uit twee verschillende begraafplaatsen.

Begrafenis begraafplaats Almere in Almere Haven

Bij een begrafenis op de begraafplaats in Almere Haven heeft u de beschikking over een aula waarin om en nabij de 80 zitplaatsen beschikbaar zijn. Daarnaast is er een ruimte waar er de mogelijkheid is om na de plechtigheid samen te komen voor de condoleance.

Ab-ire Uitvaartverzorging verzorgt al ruim 22 jaar begrafenissen op de begraafplaats in Almere Haven. Hierdoor weten wij precies de daar aanwezige voorzieningen en faciliteiten in combinatie met uw persoonlijke wensen zo optimaal mogelijk voor u te benutten en in te zetten. Begrafenisondernemer Ab-ire Uitvaartverzorging zorgt ervoor dat uw begrafenis altijd als persoonlijk en uniek zal worden ervaren en herinnerd.

Graf mogelijkheden

Particulier graf: Begraafplaats Almere Haven heeft alleen particuliere (huur) graven. Een particulier graf is een graf dat u voor bepaalde tijd (10 of 20 jaar) huurt. Dit graf komt op naam te staan van een van de nabestaanden. Deze persoon kan bepalen wie er eventueel later in dit graf mag worden bijgezet. Een particulier graf in Almere Haven biedt altijd maximaal ruimte voor twee overledenen. Begraafplaats Almere Haven biedt nabestaanden de mogelijkheid om, na afloop van de eerste huurperiode, de huur van het graf met 5 of 10 jaar te verlengen.

Algemeen graf: De begraafplaats in Almere Haven heeft geen algemene graven.

Kosten begraafplaats Almere Haven

Voor iedere begrafenis op begraafplaats Almere Haven betaalt u begraafrechten. Dit zijn kosten voor het openen en sluiten van het graf. Deze kosten worden na de begrafenis door begraafplaats Almere via ons bij de nabestaanden in rekening gebracht.

Daarnaast brengt begraafplaats Almere Haven kosten in rekening voor de huur van het graf.  U heeft hierbij de keuze voor een graftermijn van 10 of van 20 jaar. De totale huurkosten voor respectievelijk 10 of 20 jaar worden eveneens door de begraafplaats via ons als begrafenisondernemer eenmalig voor de gehele huurperiode in rekening gebracht bij de nabestaanden.

Vervolgens brengt begraafplaats Almere (per graf) onderhoudskosten in rekening. Deze kosten zijn alleen bedoeld voor het algemeen onderhoud van begraafplaats Almere Haven, dus niet voor het onderhouden van de graven. Begraafplaats Almere verwacht dat nabestaanden zelf hun graven onderhouden en verzorgen. Ook deze onderhoudskosten worden door begraafplaats Almere als eenmalige kosten via ons als begrafenisondernemer bij de nabestaanden in rekening gebracht.

Uiteraard informeren we u vrijblijvend over alle mogelijkheden die er zijn in combinatie met uw persoonlijke wensen en sturen u hiervan een offerte.  Dit voorkomt dat uw nabestaanden achteraf voor onverwachte verrassingen komen te staan.

NB: Er zijn collega’s die offertes aanbieden excl. de kosten voor grafhuur en/of onderhoud. Zij interpreteren deze kosten als begraafplaatskosten en niet als uitvaartkosten. Wellicht correct maar naar onze mening enigszins misleidend. Hiermee lijkt het dat zij hun diensten voor veel minder kosten kunnen aanbieden dan elders. Maar deze kosten zijn toch aan de orde, is het niet via de betreffende begrafenisondernemer dan wel via Begraafplaats Almere Haven zelf.

Naast bovengenoemde begraafkosten kunnen, afhankelijk van uw wensen bij begraafplaats Almere Haven, ook aanvullende kosten van toepassing zijn, zoals de huur van de aula en/of ontvangkamer. Deze ruimtes huurt men voor bepaalde tijd in, bijvoorbeeld voor 30 of 45 min. Bij tijdsoverschrijding hiervan zal de begraafplaats extra (boete)kosten doorberekenen. Daarnaast kunnen, overeenkomstig uw wensen, consumptiekosten van toepassing zijn.

Aanvullende kosten begraafplaats Almere Haven

Bij Ab-ire Uitvaartverzorging staan u en uw wensen centraal. Wij informeren u graag over de vele mogelijkheden die Ab-ire Uitvaartverzorging afgestemd naar uw persoonlijke wensen kan bieden en sturen u hier een offerte van. Onze offertes zijn altijd gespecificeerd en voor iedereen overzichtelijk.

Neem gerust contact met ons op. Ongeacht of u direct hulp nodig heeft, een spoedig overlijden verwacht of dat u met het oog op de toekomst uw eigen begrafenis alvast wilt regelen. Ab-ire Uitvaartverzorging staat 24/7 voor u klaar.

Begrafenis begraafplaats Almere in Almere Stad

Naast een begrafenis in Almere Haven bieden we als begrafenisondernemer ook de mogelijkheid tot een begrafenis op begraafplaats Almere Stad. De begraafplaats in Almere Stad heeft een aula die ruimte biedt voor ca. 200 personen.

Ab-ire Uitvaartverzorging was een van de eerste particuliere Begrafenisondernemers in Almere die ook op deze locatie begrafenissen ging verzorgen. We hebben daardoor een optimale werkwijze ontwikkeld om ook op begraafplaats Almere Stad de wensen van nabestaanden optimaal vorm en invulling te kunnen geven.

In tegenstelling tot begraafplaats Almere Haven heeft begraafplaats Almere Stad naast particuliere huurgraven ook algemene graven.

Graf mogelijkheden

Particulier graf: Particulier graf: Een particulier graf is een graf dat men voor bepaalde tijd (10 of 20 jaar) huurt. Dit graf komt op naam te staan van een van de nabestaanden. Deze persoon kan bepalen wie er eventueel later in dit graf mag worden bijgezet. Een particulier graf in Almere Stad biedt altijd maximaal ruimte voor twee overledenen. Begraafplaats Almere Stad biedt nabestaanden de mogelijkheid om, na afloop van de eerste huurperiode, de grafhuur met 5 of 10 jaar te verlengen.

Algemeen graf: Naast de keuze voor een particulier graf biedt de begraafplaats in Almere Stad u ook de keuze voor een Algemeen graf. Dit is een graf waarin maximaal twee overledene in willekeurige volgorde voor de wettelijk bepaalde periode van 10 jaar worden begraven. In tegenstelling tot een particulier graf wordt een algemeen graf niet op naam gesteld van een nabestaande, maar blijft deze onder beheer van begraafplaats Almere Stad.

Kosten begraafplaats Almere Stad – particulier graf

Net als bij een begrafenis in Almere Haven betaalt u ook op de begraafplaats Almere Stad voor iedere begrafenis begraafrechten. Dit zijn kosten voor het openen en sluiten van het graf. Deze kosten worden na de begrafenis door begraafplaats Almere Stad via ons bij de nabestaanden in rekening gebracht.

Daarnaast brengt begraafplaats Almere Stad kosten in rekening voor de huur van het graf. U heeft hierbij de keuze voor een graftermijn van 10 of 20 jaar. De totale huurkosten voor respectievelijk 10 of 20 jaar worden eveneens door begraafplaats Almere Stad via ons eenmalig in rekening gebracht bij de nabestaanden.

Vervolgens brengt begraafplaats Almere (per graf) onderhoudskosten in rekening. Deze kosten zijn alleen bedoeld voor het algemene onderhoud van de begraafplaats. Dus niet voor het onderhouden van de graven. Begraafplaats Almere verwacht dat nabestaanden zelf hun graven onderhouden en verzorgen. Ook deze onderhoudskosten worden door begraafplaats Almere Stad als eenmalige kosten via ons als begrafenisondernemer bij de nabestaanden in rekening gebracht.

Kosten begraafplaats Almere Stad – Algemeen graf

Voor een algemeen graf op begraafplaats Almere Stad betaalt men eenmalig begraafrechten (openen en sluiten van het graf incl. huur) voor de periode van 10 jaar. Daarnaast berekent begraafplaats Almere Stad een eenmalige afkoop voor de kosten van begraafplaats onderhoud voor 10 jaar.

NB: Er zijn collega’s die offertes aanbieden excl. de kosten voor grafhuur en/of onderhoud. Zij interpreteren deze kosten als begraafplaatskosten en niet als uitvaartkosten. Wellicht correct maar naar onze mening enigszins misleidend. Hiermee lijkt het dat zij hun diensten voor veel minder kunnen aanbieden dan elders. Maar deze kosten zijn toch aan de orde, is het niet via de betreffende begrafenisondernemer dan wel via Begraafplaats Almere Stad zelf.

Aanvullende kosten begraafplaats Almere Stad

Naast bovengenoemde begraafkosten kunnen, afhankelijk van uw wensen bij begraafplaats Almere Stad, ook aanvullende kosten van toepassing zijn, zoals de huur van de aula en/of ontvangkamer. Deze ruimtes huurt men voor bepaalde tijd in, bijvoorbeeld voor 30 of 45 min. Bij tijdsoverschrijding hiervan zal de begraafplaats extra (boete)kosten doorberekenen. Daarnaast kunnen, overeenkomstig uw wensen, consumptiekosten van toepassing zijn.

Bij Ab-ire Uitvaartverzorging staan u en uw wensen centraal. Wij informeren u graag over de vele mogelijkheden die Ab-ire Uitvaartverzorging afgestemd naar uw persoonlijke wensen kan bieden. Wij sturen u hier een offerte van. Onze offertes zijn volledig gespecificeerd en voor iedereen overzichtelijk.

Neem gerust contact met ons op. Ongeacht of u direct hulp nodig heeft, een spoedig overlijden verwacht of dat u met het oog op de toekomst uw eigen begrafenis alvast wilt regelen. Ab-ire Uitvaartverzorging staat 24/7 voor u klaar.

Voordelen Ab-ire Uitvaartverzorging begraafplaats Almere

Bij Ab-ire Uitvaartverzorging zijn wij er ons van bewust dat een overlijden voor de meeste mensen een ingrijpende gebeurtenis is. Op zo’n moment en de periode daarna worden nabestaanden vaak geconfronteerd met allerlei emoties en moeten er juist dan vaak op korte termijn zeer rationele zaken geregeld worden, waaronder het regelen van de uitvaart en de begrafenis. Men moet onherroepelijke beslissingen nemen en heeft doorgaans sterk de behoefte aan vakkundige hulp, steun en begeleiding, maar dan wel van een organisatie of een persoon die zij kunnen vertrouwen, die met hen meedenkt, die helpt hun wensen vorm en invulling te geven en die onvoorwaardelijk hun belangen behartigt.

Met een vriendelijk en empathisch persoon alleen bent u in een dergelijke periode niet geholpen. Ook “jarenlange” praktijkervaring en ruime expertise zijn hierbij minstens zo belangrijk.

Zonder valse bescheidenheid menen wij dat wij bij Ab-ire Uitvaartverzorging alles in huis hebben om u en/of uw nabestaanden op zeer professionele en persoonlijke wijze van dienst te zijn. Hierbij pretenderen wij zeker niet dat wij bij de nabestaanden het verdriet en de zorgen weg willen of kunnen nemen.

Wij zien het als onze verantwoordelijkheid en missie om nabestaanden die ons het vertrouwen gunnen, met behulp van onze gespecialiseerde dienstverlening op basis van ruim 22 jaar praktische uitvaart ervaring en expertise, verlichting te bieden rondom de organisatie en vormgeving van de uitvaart en de begeleiding van de begrafenis.

Wat u van Ab-ire Uitvaartverzorging mag verwachten:

Duidelijke communicatie: Als er iets vervelend is, dan is het wel een gebrekkige communicatie. Bij Ab-ire Uitvaartverzorging hechten wij veel waarde aan persoonlijk contact en directe communicatie met de nabestaanden. Deze communicatie is van essentieel belang om u optimaal van dienst te kunnen zijn.

Om te voorkomen dat bij het aanmelden van een overlijden of bij het doorgeven van belangrijke wijzigingen van bijvoorbeeld kleding of muziek nabestaanden in de wacht worden gezet, irritante wachtmuziekjes moeten aanhoren of met “dienstdoende” medewerkers doorverbonden of teruggebeld moeten worden, hebben wij er bewust voor gekozen geen gebruik te maken van een callcenter.

Bij Ab-ire Uitvaartverzorging is Martijn Huffnagel 24/7 persoonlijk bereikbaar voor het melden van een overledenen. Ook voor vragen, het doorgeven van wijzigingen of om meer informatie over de aankomende crematie te krijgen, staat Martijn Huffnagel u graag persoonlijk te woord. Ab-ire Uitvaartverzorging staat dag en nacht voor u klaar!

Persoonlijke mogelijkheden: Ruimte om vrij te gedenken”  is het motto van Ab-ire Uitvaartverzorging. Toen Martijn Huffnagel van Ab-ire Uitvaartverzorging in 1987 de uitvaartbranche binnenstapte stond dit motto nog gelijk aan “vloeken in de kerk”. Tot laat in de jaren ‘90 was het de uitvaart etiquette, tradities en de kerkelijke uitvaartliturgie waardoor de uitvoering van een uitvaart werd bepaald. De functie toentertijd van de begrafenisondernemer bestond vooral uit protocollen beschermen. De nabestaanden volgden hem hierin gedwee. Als er al sprake was van enige keuzevrijheid bestond deze uit slechts een beperkt aanbod aan traditioneel vormgegeven rouwkaarten, teksten of kisten. Zelfs bij de keuze van de muziek werd er rekening gehouden met de commuun geaccepteerde normen.

Bij Ab-ire Uitvaartverzorging hebben wij als begrafenisondernemer uiteraard respect voor (kerkelijke) uitvaart tradities en etiquette. Wij zijn hiermee bekend. Maar daarnaast vinden wij het zeker zo belangrijk om rekening te houden met uw persoonlijke wensen en u de gewenste ruimte bieden tot eigen invulling hiervan.

Vooral bij uitvaarten waar kinderen, jongvolwassenen of mensen met bijvoorbeeld een verstandelijke beperking betrokken zijn, is deze ruimte van groot en essentieel belang. Vanuit zijn persoonlijke achtergrond heeft Martijn Huffnagel op dit gebied veel expertise.

Kostenbeheersing: Tenzij u tijdig en volledig wordt geïnformeerd, kunnen nabestaanden na een uitvaart voor vervelende financiële verrassingen komen te staan. Dit is vaak het gevolg van meerdere factoren die de inzichtelijkheid van kosten tot een ingewikkelde materie maken. Een voorbeeld hiervan is de sterk verouderde beperkende voorwaarden van de “Natura” uitvaartpolissen in relatie tot de hedendaagse persoonlijke wensen en ontwikkelingen qua mogelijkheden.

Het is opmerkelijk dat vele persoonlijke wensen en alternatieve mogelijkheden kostenverlagend zijn, maar door diverse organisaties toch als duurder doorberekend worden, omdat er zogenaamd sprake van contractbreuk of inkomstenderving zou zijn.

Bij Ab-ire Uitvaartverzorging behartigen wij altijd alleen uw belangen, ook met betrekking tot uw bestedingsruimte. Ab-ire Uitvaartverzorging kan dit doen omdat wij in onze dienstverlening geheel onafhankelijk zijn. Bij Ab-ire Uitvaartverzorging hoeven wij geen rekening te houden met “van boven af” opgelegde bepalingen. Niet alleen ten aanzien van uw wensen maar zeker ook met betrekking tot het kostenaspect in relatie tot uw bestedingsruimte.

Dit ongeacht of u kiest voor een crematie in crematorium Almere, een crematie in crematorium Cremaere of toch liever een begrafenis op de begraafplaats in Almere Haven of op de begraafplaats in Almere Stad.

Probleemloze begrafenis: De dag van de begrafenis is een belangrijke dag in het leven van de direct betrokkenen. Het is de laatste dag dat de overledene fysiek aanwezig is. Daarnaast zijn het de ervaringen van deze dag die sterk bepalen hoe u zich deze dag in de toekomst zal blijven herinneren en hoe uw rouwproces gaat verlopen.

Het is de dag waarop alle gesprekken en overwegingen van de voorafgaande dagen samengevoegd tot uiting komen. De dag waarop nabestaanden zich met volle aandacht willen bezighouden met het afscheid nemen.

Met name op een dag als deze maken juist de jarenlange praktijkervaring en expertise van Ab-ire Uitvaartverzorging als begrafenisondernemer in Almere het grote verschil. Met onze dienstverlening is Ab-ire transparant aanwezig: niet direct zichtbaar maar, qua regie en goed verloop van de dag, sterk aanwezig.

Neem gerust contact met ons op. Ongeacht of u nu direct hulp nodig heeft, een spoedig overlijden verwacht of dat u met het oog op de toekomst uw eigen uitvaart en begrafenis in Almere alvast wilt regelen. Ab-ire Uitvaartverzorging staat met liefde 24/7 voor u klaar.

Martijn Huffnagel

Overlijden Melden

  prijs uitvaart

  Ontvang een vrijblijvende kostenopgave

  Vraag een vrijblijvende kosten opgave aan via onderstaand formulier.

  Beoordeling

  9.4

  beoordeling door onze klanten

  Wilt u uw eigen wensen bespreken?