Begrafenisondernemer Almere

Begrafenisondernemer Almere

Naast professionaliteit, een ruime ervaring en voldoende expertise, zijn ook een vertrouwd gevoel bij en een goede klik met de Begrafenisondernemer in Almere voor wie u kiest belangrijke aspecten. Het één werkt niet zonder het ander.

Als u nog geen of weinig ervaring met een begrafenisondernemer in Almere heeft dan kan het maken van de “juiste” keuze een hele uitdaging voor u zijn. Op basis van welke criteria bepaald en maakt u dan uw keuze.

Wat u hier, van de begrafenisondernemer in Almere, kan en mag verwachten verschilt sterk van een begrafenisondernemer in andere delen van Nederland.

De verschillende regio’s in Nederland kennen, ten aanzien van begraven en uitvaartzorg, hun eigen gebruiken en tradities. Daarnaast hanteren gemeenten en begraafplaatsen allen hun eigen regelgeving en bepalingen.

Als blijkt dat de geboden diensten van de door u gekozen begrafenisondernemer in Almere niet aansluit aan uw verwachtingen of wensen dan zal dit leiden tot teleurstellingen, (onderlinge) irritaties en frustraties.

Ab-ire Uitvaartverzorging Almere is als Begrafenisondernemer in Almere al sinds 1998 voor zeer veel mensen een vertrouwd begrip geworden.

Desgewenst verzorgen wij uw begrafenis en uitvaart ook buiten Almere in de regio of elders in het land. Ook dan kunt u uiteraard vertrouwen op onze ervaring, expertise en professionele begeleiding.

Waarom kiezen voor Ab-ire als begrafenisondernemer Almere?

De juiste intentie en passie voor dit bijzondere vak en mooie beroep is uiteraard zeer belangrijk. Maar dit alleen is, voor een Begrafenisondernemer in Almere, absoluut niet toereikend.

Voordat Martijn Huffnagel in januari 1998 als zelfstandig Begrafenisondernemer in Almere met Ab-ire Uitvaartverzorging Almere startte had hij reeds 12 jaar ervaring en expertise binnen alle aspecten van de praktische uitvaartzorg ontwikkeld.

Juist om de gevaren van tunnelvisie en vakblindheid in dit mooie beroep voor te zijn heeft hij, na het voltooien van zijn STIVU vak-en middenstandsopleiding en fulltime stage, bewust voor gekozen om, gedurende deze 12 jaar bij 3 verschillende begrafenisondernemers en in verschillende regio’s, zijn ervaring en expertise te ontwikkelen.

24/7 Optimale bereikbaarheid en communicatie

Een optimale 24/7 bereikbaarheid en goede communicatie ligt aan de basis van vertrouwen. Er is immers, voor nabestaanden die net geconfronteerd zijn met een overlijden óf bij het doorgeven van belangrijke informatie of wijzigingen van afspraken ten behoeve van uitvaart, niets zo ergerlijk en frustrerend dan dat uw uitvaart dienstverlener belt, en dat:

deze niet, slecht of nauwelijks bereikbaar is

óf dat u steeds eerste te maken krijgt met een “algemeen” telefoniste die u één of meerdere malen in de wacht moet zetten alvorens u met de juiste persoon te kunnen doorverbinden

óf dat u eerst een heel keuzemenu moet doorlopen om uiteindelijk de “juiste” persoon aan de lijn te krijgen

óf dat u eerst minutenlang naar irritante wachtmuziekjes moet luisteren voordat u werkelijk iemand persoonlijk te spreken krijgt

Om dit alles te voorkomen hebben wij bij Ab-ire Uitvaartverzorging Almere er bewust voor gekozen geen gebruik te maken van een callcenter als telefooncentrale. Als u Ab-ire Uitvaartverzorging Almere belt dan krijgt u altijd direct Martijn Huffnagel persoonlijk te spreken.

Persoonlijke invulling en vormgeving – “Ruimte om vrij te gedenken”

Wij bij Ab-ire Uitvaartverzorging Almere hebben uiteraard respect voor uitvaart etiquette en (kerkelijke) tradities. Als dit bij u past en dit qua invulling uw keuze is kunnen wij als Begrafenisondernemer in Almere u veel te bieden.

Daarnaast hebben wij bij Ab-ire Uitvaartverzorging ons, in aansluiting op de toenemende behoefte tot een meer hedendaagse invulling en vormgeving van de begrafenis en uitvaart, als begrafenisondernemer in Almere in de afgelopen 22 jaar gespecialiseerd in het regelen en begeleiden van begrafenissen in Almere met een meer eigen persoonlijker karakter.

Kinderen, jongvolwassenen, mensen met een verstandelijke beperking

Martijn Huffnagel van Ab-ire Uitvaartverzorging heeft vanuit zijn eigen achtergrond ruime ervaring met het regelen en begeleiden van kinderuitvaarten en uitvaarten waarbij kinderen, jong volwassenen maar zeker ook mensen met bijvoorbeeld een verstandelijke beperking betrokken zijn.

Doorgaans beleven kinderen, jongvolwassenen en mensen met een verstandelijke beperking de dood, een overlijden en de uitvaart op een heel andere wijze dan volwassenen dat doen. Daarom vragen dergelijke uitvaarten vaak meer specifieke aandacht en expertise die wij bij Ab-ire Uitvaartverzorging u zeker kunnen bieden.

Mogelijkheden Begraafplaatsen in Almere

Begraafplaats Almere Haven: Bij een begrafenis op de begraafplaats in Almere Haven heeft u de beschikking over een aula waarin om en nabij de 80 zitplaatsen beschikbaar zijn. Daarnaast is er een ruimte waar er de mogelijkheid is om na de plechtigheid samen te komen voor de condoleance.

Ab-ire Uitvaartverzorging verzorgt al ruim 22 jaar begrafenissen op de begraafplaats in Almere Haven. Hierdoor weten wij precies de daar aanwezige voorzieningen en faciliteiten in combinatie met uw persoonlijke wensen zo optimaal mogelijk voor u te benutten en in te zetten. Zo draagt begrafenisondernemer Ab-ire Uitvaartverzorging ertoe bij dat uw begrafenis altijd als persoonlijk en uniek zal worden ervaren en herinnerd.

Bij een begrafenis op de begraafplaats Almere Haven of begraafplaats Almere in Almere Stad zijn er verschillende graf mogelijkheden zoals:

Particulier graf: Begraafplaats Almere Haven heeft alleen particuliere (huur) graven. Een particulier huurgraf is een graf dat men voor bepaalde tijd (10 of 20 jaar) huurt. Dit graf komt op naam te staan van een van de nabestaanden. Deze persoon kan bepalen wie er eventueel later in dit graf mag worden bijgezet. Een particulier graf in Almere Haven biedt altijd maximaal ruimte voor twee overledenen.  Begraafplaats Almere Haven biedt nabestaanden de mogelijkheid om na afloop van de eerste huurperiode de grafhuur per 5 of 10 jaar te verlengen.

Algemeen graf: De begraafplaats in Almere Haven heeft geen Algemene graven!

Kosten begraafplaats Almere Haven

Voor iedere begrafenis op begraafplaats Almere Haven betaald men begraafrechten. Dit zijn kosten voor het openen en sluiten van het graf. Deze kosten worden na de begrafenis door begraafplaats Almere via ons als Begrafenisondernemer in Almere bij de nabestaanden in rekening gebracht.

Daarnaast brengt begraafplaats Almere Haven kosten in rekening voor de huur van het graf.  Uw heeft hierbij de keuze voor een graftermijn van 10 of van 20 jaar. De totale huurkosten voor respectievelijk 10 of voor 20 jaar worden eveneens door begraafplaats via ons als Begrafenisondernemer in Almere eenmalig voor de gehele huurperiode bij de nabestaanden in rekening gebracht.

Vervolgens brengt begraafplaats Almere (per graf) onderhoudskosten in rekening. Deze kosten zijn alleen ten behoeve van het algemeen onderhoud van begraafplaats Almere Haven. Dus niet voor het onderhouden van de graven. Begraafplaats Almere verwacht dat nabestaanden zelf hun graven onderhouden en verzorgen. Ook deze onderhoudskosten worden door begraafplaats Almere als eenmalig afkoopkosten voor respectievelijk 10 of 20 jaar via ons als Begrafenisondernemer in Almere bij de nabestaanden in rekening gebracht.

Uiteraard informeren we u graag vrijblijvend over alle mogelijkheden die er zijn in combinatie met uw persoonlijke wensen. En doen u hiervan graag offerte. Dit voorkomt dat uw nabestaanden achteraf niet voor onverwachte verrassingen komt te staan.

NB: Er zijn collega’s die offertes aanbieden excl. de kosten voor grafhuur en/of onderhoud. Zij interpreteren deze kosten als begraafplaats kosten en niet als uitvaartkosten. Feitelijk wellicht correct maar naar onze mening enigszins misleidend. Hiermee lijkt het dat zij hun diensten voor veel minder kosten kunnen aanbieden dan elders. Maar deze kosten zijn toch echt aan de orde. Is het niet via de betreffende begrafenisondernemer dan zeker via Begraafplaats Almere Haven zelf.

Aanvullende kosten begraafplaats Almere Haven

Naast bovengenoemde begraafkosten kunnen afhankelijk van uw wensen bij begraafplaats Almere Haven ook aanvullende kosten van toepassing zijn zoals bijvoorbeeld de huur van de aula en/of ontvangkamer. Deze ruimtes huurt men voor bepaalde tijd in. Bijvoorbeeld per 30 of 45 min. Bij tijdsoverschrijding hiervan dan zal de begraafplaats extra (boete) kosten doorberekend. Daarnaast kunnen overeenkomstig uw wensen consumptiekosten van toepassing zijn.

Bij Ab-ire Uitvaartverzorging staan u en uw wensen centraal. Wij informeren u graag over de vele mogelijkheden die Ab-ire Uitvaartverzorging afgestemd naar uw persoonlijke wensen u kan bieden. En doen u graag offerte hiervan. Onze offertes zijn altijd volledig gespecificeerd en voor iedereen overzichtelijk.

Neem gerust contact met ons op. Ongeacht of u nu direct hulp nodig heeft,  een spoedig overlijden verwacht of dat u, met het oog op de toekomst, uw eigen begrafenis alvast wilt regelen. Ab-ire Uitvaartverzorging staat 24/7 voor u klaar.

Begraafplaats Almere in Almere Stad: Naast een begrafenis in Almere Haven bieden we als begrafenisondernemer in Almere uiteraard ook de mogelijkheid tot een begrafenis op de begraafplaats Almere Stad. De begraafplaats Almere Stad heeft een aula die ruimte biedt ca. 200 personen.

Ab-ire Uitvaartverzorging was een van de eerste particuliere Begrafenisondernemer in Almere die ook op deze locatie begrafenissen verzorgt. We hebben daardoor een optimale werkwijze ontwikkeld om ook op begraafplaats Almere Stad de wensen van nabestaanden optimaal vorm en invulling te kunnen geven.

In tegenstelling tot de begraafplaats Almere Haven heeft begraafplaats Almere Stad naast particuliere huurgraven ook algemene graven.

Graf mogelijkheden

Particulier graf: Een particulier huurgraf is een graf dat men voor bepaalde tijd (10 of 20 jaar) huurt. Dit graf komt op naam te staan van een van de nabestaanden. Deze persoon kan bepalen wie er eventueel later in dit graf mag worden bijgezet. Een particulier graf in Almere Haven biedt altijd maximaal ruimte voor twee overledenen.  Begraafplaats Almere Stad biedt nabestaanden de mogelijkheid om na afloop van de eerste huurperiode de grafhuur per 5 of 10 jaar te verlengen.

Algemeen graf: Naast de keuze voor een particulier graf biedt begraafplaats in Almere Stad u ook de keuze voor een Algemeen graf! Dit is een graf waarin maximaal twee overledene in willekeurige volgorde voor de wettelijk bepaalde periode van 10 jaar worden begraven. In tegenstelling tot een particulier graf wordt een algemeen graf niet op naam gesteld van een nabestaande maar blijft onder beheer van begraafplaats Almere Stad.

Kosten begraafplaats Almere Stad – particulier graf

Net als bij een begrafenis in Almere Haven betaald men ook op de begraafplaats Almere Stad voor iedere begrafenis begraafrechten. Dit zijn kosten voor het openen en sluiten van het graf. Deze kosten worden na de begrafenis door begraafplaats Almere via ons als Begrafenisondernemer in Almere bij de nabestaanden in rekening gebracht.

Daarnaast brengt begraafplaats Almere Stad kosten in rekening voor de huur van het graf.  Uw heeft hierbij de keuze voor een graftermijn van 10 of van 20 jaar. De totale huurkosten voor respectievelijk 10 of voor 20 jaar worden eveneens door begraafplaats via ons als Begrafenisondernemer in Almere eenmalig voor de gehele huurperiode bij de nabestaanden in rekening gebracht.

Vervolgens brengt begraafplaats Almere (per graf) onderhoudskosten in rekening. Deze kosten zijn alleen ten behoeve van het algemeen onderhoud van begraafplaats Almere Stad. Dus niet voor het onderhouden van de graven. Begraafplaats Almere verwacht dat nabestaanden zelf hun graven onderhouden en verzorgen. Ook deze onderhoudskosten worden door begraafplaats Almere als eenmalig afkoopkosten voor respectievelijk 10 of 20 jaar via ons als Begrafenisondernemer in Almere bij de nabestaanden in rekening gebracht.

Kosten begraafplaats Almere Stad – Algemeen graf

Voor een Algemeen graf  begraafplaats Almere Stad betaald men eenmalig begraafrechten (openen en sluiten van het graf incl. huur) voor de periode van 10 jaar. Daarnaast berekend begraafplaats Almere Stad een eenmalige afkoop voor de kosten van begraafplaats onderhoud voor 10 jaar.

NB: Er zijn collega’s die offertes aanbieden excl. de kosten voor grafhuur en/of onderhoud. Zij interpreteren deze kosten als begraafplaats kosten en niet als uitvaartkosten. Feitelijk wellicht correct maar naar onze mening enigszins misleidend. Hiermee lijkt het dat zij hun diensten voor veel minder kosten kunnen aanbieden dan elders. Maar deze kosten zijn toch echt aan de orde. Is het niet via de betreffende begrafenisondernemer dan zeker via Begraafplaats Almere Stad zelf.

Aanvullende kosten begraafplaats Almere Stad

Naast bovengenoemde begraafkosten kunnen afhankelijk van uw wensen bij begraafplaats Almere Stad ook aanvullende kosten van toepassing zijn zoals bijvoorbeeld de huur van de aula en/of ontvangkamer. Deze ruimtes huurt men voor bepaalde tijd in. Bijvoorbeeld per 30 of 45 min. Bij tijdsoverschrijding hiervan dan zal de begraafplaats extra (boete) kosten doorberekend. Daarnaast kunnen overeenkomstig uw wensen consumptiekosten van toepassing zijn.

Bij Ab-ire Uitvaartverzorging staan u en uw wensen centraal. Wij informeren u graag over de vele mogelijkheden die Ab-ire Uitvaartverzorging afgestemd naar uw persoonlijke wensen u kan bieden. En doen u graag offerte hiervan. Onze offertes zijn altijd volledig gespecificeerd en voor iedereen overzichtelijk. 

Neem gerust contact met ons op. Ongeacht of u nu direct hulp nodig heeft, een spoedig overlijden verwacht of dat u, met het oog op de toekomst, uw eigen begrafenis alvast wilt regelen. Ab-ire Uitvaartverzorging staat 24/7 voor u klaar.

Martijn Huffnagel

Overlijden Melden

prijs uitvaart

Ontvang een vrijblijvende kostenopgave

Vraag een vrijblijvende kosten opgave aan via onderstaand formulier.

Beoordeling

9.4

beoordeling door onze klanten

Wilt u uw eigen wensen bespreken?