Uitvaartverzorging Almere

Uitvaartverzorging Almere

Informatiebronnen: Als u via het internet op zoek gaat naar uitvaartverzorging in Almere, dan lijkt het wel of werkelijk alles mogelijk is. Maar in de praktijk zult u merken dat niet alles wat u op het internet leest ook daadwerkelijk in Almere mogelijk is.

Dit heeft te maken met het feit dat, naast de Wet op de Lijkbezorging, ook iedere gemeente, begraafplaats en ieder crematorium hun eigen lokale regelgeving en bepalingen volgt. Hierdoor kan uitvaartverzorging in Almere sterk verschillen met uitvaartverzorging in andere regio’s in het land.

Maar ook als u telefonisch of schriftelijk informatie opvraagt bij de diverse uitvaartorganisaties in Almere, dan zult u merken dat de facilitaire mogelijkheden in Almere per organisatie van elkaar afwijken.

Dit heeft voornamelijk te maken met commerciële belangen die meespelen. Begraafplaats Almere Haven, begraafplaats Almere in Almere Stad en crematorium Almere in Almere Stad alsmede de facilitaire voorzieningen, zoals de aula’s en ontvang kamers aldaar, zijn deels eigendom en deels in exploitatie van twee grote uitvaartorganisatie in de regio.

Begrijpelijkerwijs hebben deze twee partijen er commercieel gezien alle belang bij dat er optimaal gebruik gemaakt wordt van hún crematorium, hún faciliteiten en hún catering. U zult begrijpen dat, ten aanzien van “objectieve” informatieverschaffing, deze partijen zeer terughoudend zijn met het benoemen van alternatieve mogelijkheden en locaties. Ook als u hen hiernaar vraagt.

Uitvaartverzorging Almere: mogelijkheden in plaats van beperkingen

Bij Ab-ire uitvaartverzorging in Almere denken wij graag met u mee in mogelijkheden in plaats van beperkingen. Mede door onze jarenlange ervaring en ruime expertise kunnen wij ons dat permitteren, omdat wij met onze dienstverlening, facilitaire mogelijkheden en uitvaartverzorging in Almere volledig onafhankelijk zijn van derde. Dit is een héél groot goed dat ons en daarmee ook u de volledige flexibiliteit qua mogelijkheden biedt.

Persoonlijke invulling en vormgeving – “Ruimte om vrij te gedenken”

Uiteraard hebben wij bij Ab-ire Uitvaartverzorging respect voor uitvaart etiquette en (kerkelijke) tradities. Als dit bij u past en dit qua invulling uw keuze is, hebben wij u bij Ab-ire Uitvaartverzorging in Almere veel te bieden.

Daarnaast hebben wij ons, in aansluiting op de toenemende behoefte tot een meer hedendaagse invulling en vormgeving van de uitvaart, in de afgelopen 22 jaar bij Ab-ire Uitvaartverzorging gespecialiseerd in het regelen en begeleiden van Uitvaartverzorging in Almere met een meer eigen, persoonlijker karakter.

Kinderuitvaart in Almere

Martijn van Ab-ire Uitvaartverzorging heeft vanuit zijn eigen achtergrond ruime ervaring in het regelen en begeleiden van kinderuitvaarten en uitvaarten waarbij kinderen, jong volwassenen maar ook mensen een verstandelijke beperking betrokken zijn.

Doorgaans beleven kinderen, jongvolwassenen en mensen met een verstandelijke beperking de dood, een overlijden en de uitvaart op een heel andere wijze dan volwassenen dat doen. Daarom vragen dergelijke uitvaarten vaak meer specifieke aandacht en expertise die wij bij Ab-ire Uitvaartverzorging zeker kunnen aanbieden.

Ab-ire Uitvaartverzorging in Almere, al ruim 22 jaar een vertrouwd begrip

Intentie en Passie: Een goede intentie en passie voor dit bijzondere dienstverlenende beroep alleen is binnen de Uitvaartverzorging in Almere absoluut onvoldoende.

Grote verantwoordelijkheid: Het regelen, verzorgen en begeleiden van een uitvaartzorg in Almere vraagt een grote verantwoordelijkheid van de begrafenisondernemer in Almere. Gedegen en ruime praktijkervaring, expertise en professionaliteit behoren tot een onmisbaar en essentieel onderdeel van deze verantwoordelijkheid.

Gebrek aan professionaliteit, ervaring en expertise hebben in de praktijk al geregeld bij menigeen tot schrijnende situaties geleidt.

Praktijkervaring en expertise bij Ab-ire Uitvaartverzorging Almere: Voordat Martijn Huffnagel in januari 1998 als zelfstandig begrafenisondernemer in Almere met Ab-ire Uitvaartverzorging Almere startte, had hij reeds 12 jaar ervaring en expertise binnen alle aspecten van de praktische uitvaartzorg ontwikkeld.

Juist om de gevaren van tunnelvisie en vakblindheid in dit mooie beroep voor te zijn, heeft hij er, na het afronden van zijn STIVU vak-en middenstandsopleiding en fulltime stage, heel bewust voor gekozen om gedurende deze 12 jaar bij 3 verschillende particuliere uitvaartondernemers in 3 totaal verschillende regio’s, ervaring en expertise te ontwikkelen.

Vertrouwd begrip – géén vanzelfsprekendheid: Martijn erkent dat, naast zijn passie en professionaliteit voor zijn vak en beroep, ook zijn praktijkervaring en expertise belangrijke factoren zijn gebleken bij én na de opstart van Ab-ire Uitvaartverzorging Almere. Zijn professionele uitvaartdienstverlening, persoonlijke benadering en de tijd en ruimte die hij nabestaanden heeft geboden, hebben ervoor gezorgd dat Ab-ire Uitvaartverzorging Almere zich al snel heeft mogen ontwikkelen tot een begrip binnen de regio Almere.

Wij van Ab-ire Uitvaartverzorging Almere zijn u voor deze waardering zeer dankbaar. Vooral binnen ons vakgebied en beroep is voor nabestaanden het vertrouwen in onze dienstverlening uitermate belangrijk en essentieel.

Communicatie en bereikbaarheid bij Ab-ire Uitvaartverzorging Almere

24/7 bereikbaarheid en goede communicatie is de basis van vertrouwen. Er is immers, voor nabestaanden die net geconfronteerd zijn met een overlijden óf bij het doorgeven van belangrijke informatie of wijzigingen van afspraken ten behoeve van uitvaart, niets zo ergerlijk en frustrerend dan dat uw uitvaart dienstverlener belt, en dat:

deze niet, slecht of nauwelijks bereikbaar is

of dat u steeds te maken krijgt met een “algemene” telefoniste die u één of meerdere malen in de wacht moet zetten voordat u met de juiste persoon te verbonden bent.

óf dat u eerst een heel keuzemenu moet doorlopen om uiteindelijk de “juiste” persoon aan de lijn te krijgen

óf dat u eerst minutenlang naar irritante wachtmuziekjes moet luisteren voordat u werkelijk iemand persoonlijk te spreken krijgt

Om dit alles te voorkomen, hebben wij er bij Ab-ire Uitvaartverzorging Almere bewust voor gekozen om geen gebruik te maken van een callcenter als telefooncentrale. Als u Ab-ire Uitvaartverzorging Almere belt, krijgt u altijd direct Martijn Huffnagel persoonlijk te spreken.

Reviews, Ab-ire uitvaartverzorging Almere

Vooral als een overlijden (geheel) onverwacht uw pad kruist, dan “moet” u onverhoopt op zoek naar uitvaartverzorging in Almere. Maar als u op zo’n moment nog niet bekend bent met de uitvaartzorg in Almere, dan kan het maken van een “juiste” keuze een hele uitdaging voor u zijn.

Op basis van welke selectiecriteria bepaalt en maakt u dan uw keuze. Veel mensen hebben op zo’n moment nog geen flauw idee van wat zij wel of niet van de uitvaartzorg in Almere mogen en kunnen verwachten.

Op zo’n moment kijken veel mensen eerst naar de reviews van nabestaanden op de site of op Google van de verschillende uitvaart dienstverleners. De ervaringen van andere nabestaanden met de uitvaartverzorging in Almere geven vaak een beter waardeoordeel over de betrouwbaarheid van de betreffende uitvaartzorg in Almere dan bijvoorbeeld een “keurmerk”.

Brancheverenigingen en Keurmerk(en) uitvaartzorg – Een wassen neus?

De uitvaartbranche kent meerdere brancheverenigingen die ieder hun eigen keurmerk voeren. Daarnaast zijn er nog zogenaamde “specialistische” uitvaart keurmerken in de omloop. Deze keurmerken suggereren een zekere betrouwbaarheid, kwaliteit of specialisme.

Wij bij Ab-ire Uitvaartverzorging Almere hebben zeker niet de intentie om met modder te gooien. Maar tot onze schaamte hebben wij proefondervindelijk ervaren dat de keurmerken voor de uitvaartbranche qua betrouwbaarheid, kwaliteit of specialisme “een wassen neus” blijken te zijn.

Zo is het ons van Ab-ire Uitvaartverzorging mogelijk gebleken om ons bij de diverse keurmerken (waarvan wij de namen niet zullen noemen) per mail in te schrijven zonder dat er enige sprake is geweest van een persoonlijk kennismakings- en intakegesprek, een kwaliteitscheck of locatiebezoek.

Nadat wij per mail een beperkt aantal algemene vragen hebben moeten beantwoorden, die overigens niet of weinig betrekking hadden tot kwaliteitsbeoordeling, kregen wij de diverse keurmerklogo’s toe gemaild met uiteraard als bijlage de factuur voor de verschuldigde fee.

Uiteraard laten wij van Ab-ire Uitvaartverzorging Almere het aan u en aan nabestaanden over om hieraan een eigen waardeoordeel te bepalen.

Om commerciële redenen hechten sommige begrafenis- en uitvaartondernemers er waarde aan om zoveel mogelijke keurmerken te voeren. Een ieders goed recht.

Op basis van bovenstaande ervaringen zien wij bij Ab-ire Uitvaartverzorging Almere niet de toegevoegde waarde van deze keurmerken. Wij hebben er dan ook voor gekozen deze bewust niet te voeren.

Voor Ab-ire Uitvaartverzorging Almere hebben de vele reviews van de nabestaanden voor wie wij in het verleden de begrafenis, crematie en uitvaart hebben mogen verzorgen absoluut meer waarde dan het “waardeoordeel” en voeren van logo’s van keurmerken die niet bekend zijn met onze dienstverlening en uitvaartzorg in Almere.

BGNU keurmerk: De BGNU staat voor Branchevereniging Gecertificeerde Nederlandse Uitvaartondernemingen.

Kwaliteitsregister Uitvaartverzorgers

Keurmerk en predicaat Eerlijke uitvaart

Stichting keurmerk uitvaartzorg

Keurmerk Persoonlijke uitvaart

Keurmerk Dementievriendelijke Uitvaartzorg

Ab-ire Uitvaartverzorging Almere: Service “Voorzorg, de beste nazorg”

Er zijn vele redenen te noemen waarom het belangrijk is (of kan zijn) om uw uitvaart tijdig bespreekbaar te maken. Zeker wanneer u veel of speciale persoonlijke wensen heeft ten aanzien van uw toekomstige uitvaart is het vooraf bespreken van mogelijkheden zeker zinvol. Er zijn namelijk wensen die nu eenmaal extra aandacht, tijd en voorbereiding vergen. Maar ook persoonlijke situaties of bepaalde familie- en gezinsomstandigheden kunnen hiertoe aanleiding geven.

Met onze service “Voorzorg, de beste nazorg” bieden wij van Ab-ire Uitvaartverzorging Almere u graag een vrijblijvend kosteloos kennismakingsgesprek aan om hierin al uw wensen en de diverse mogelijkheden met elkaar te bespreken.

Polischeck: Mocht u bij een verzekeraar of uitvaartorganisatie één of meerdere uitvaartpolissen hebben lopen, dan kan er met elkaar gekeken worden of deze nog bij uw wensen aansluiten.

Uitvaartkosten: Niet geheel onbelangrijk kunnen wij op basis van dit gesprek en uw persoonlijke wensen u een gespecificeerde kostenraming bieden.

Indien gewenst is het mogelijk om uw uitvaart en wensen voor uw toekomstige nabestaanden op papier “vast” te leggen. Deze wensen kunt u later altijd wijzigen en/of aanvullen.

Martijn Huffnagel

Overlijden Melden

   prijs uitvaart

   Ontvang een vrijblijvende kostenopgave

   Vraag een vrijblijvende kosten opgave aan via onderstaand formulier.

   Beoordeling

   9.4

   beoordeling door onze klanten

   Wilt u uw eigen wensen bespreken?