Uitvaartzorg Almere

Als het onvermijdelijke zich bij u heeft aangediend, dan bent u waarschijnlijk op zoek naar uitvaartzorg in Almere. Er moet immers nu “tussen alle emoties en hectiek door”, op korte termijn een begrafenis of crematie geregeld worden. Wij van Ab-ire Uitvaartverzorging zijn u graag van dienst om u hier met raad en daad bij te staan, te ondersteunen en te begeleiden.

Ruimte om vrij te gedenken” is hierbij ons motto. Voortvloeiend uit het besef dat iedereen een uitvaart verdient die bij hem of haar past en dat de uitvaart een afspiegeling mag zijn van het voorbije leven.

Qua mogelijkheden aan uitvaartzorg in Almere biedt Ab-ire Uitvaartverzorging u daarom, afgestemd aan uw wensen, een ruime diversiteit aan keuzes. Naast de algemeen bekende mogelijkheden zijn er vaak alternatieve opties mogelijk, waarvan de meeste mensen geen weet hebben, maar waardoor de uitvaart een meer persoonlijk karakter krijgt.

Een begrafenis in Almere

Bij het regelen en het organiseren van een begrafenis in Almere komt veel kijken. Zo moet er onder andere nagedacht worden over hoe de begrafenis vormgegeven moet worden. Kiest u voor een begrafenis op begraafplaats Almere Haven of voor begraafplaats Almere in Almere Stad? Wilt u gebruik maken van de aula en/of ontvangkamer? Hoeveel tijd  denkt u nodig te hebben in de aula en in de ontvangkamer? Wenst u voorafgaande aan de begrafenis eerst een uitvaartdienst of mis in de kerk? Of kiest u voor de uitvaartceremonie liever een alternatieve locatie? Kiest u voor een particulier huurgraf of voor een algemeen graf? Of is er al een familiegraf aanwezig? En dan moet er nog een datum en tijdstip bepaald worden. De dag en het tijdstip van de uitvaart en de begrafenis zijn mede afhankelijk van de beschikbaarheid van de gewenste en benodigde faciliteiten op begraafplaats Almere, de kerk of alternatieve locaties.

Als Begrafenisondernemer in Almere zijn wij er om dit alles met ruim 22 jaar ervaring voor u in goede banen te leiden. Dit is wat u van Ab-ire Uitvaartzorg mag vragen én verwachten.

Naast het verzorgen van begrafenissen in Almere verzorgt Ab-ire Uitvaartzorg ook geregeld uitvaarten en begrafenissen op begraafplaatsen en natuurbegraafplaatsen in de regio en desgewenst door het gehele land heen.

Informatie: Neemt u gerust -het liefst tijdig- hiervoor contact met ons op. Wij bij Ab-ire Uitvaartverzorging informeren u graag vrijblijvend over de mogelijkheden van uw begrafeniswensen en de hieraan verbonden uitvaart- en begraafkosten.

Een crematie in Almere

Sinds Martijn Huffnagel in 1986 de uitvaartdienstverlening branche binnen trad is, om meerdere redenen, de keuze voor crematie sterk in aantal toegenomen. Toentertijd waren er verdeeld door Nederland een beperkt aantal crematoria die vooral een regionale functie bekleedde. Als gevolg van de toenemende vraag zijn er in de afgelopen 30 jaar lokaal vele crematoria bijgekomen.

Toen Martijn Huffnagel in 1998 met Ab-ire Uitvaartverzorging in Almere startte was er in Almere zelf nog geen crematorium. Voor een crematie moest men toen nog uitwijken naar Amsterdam, Bilthoven of Lelystad. Inmiddels zijn er in Almere crematorium Almere in Almere Stad en sinds januari 2018 crematorium Cremaere in Almere Buiten.

Afhankelijk van uw wensen verzorgt Ab-ire uitvaartverzorging onder andere vanuit ons eigen Uitvaartcentrum Almere Haven zowel crematies in crematorium Almere als in crematorium Cremaere.

Duurzaam Cremeren: Crematorium Cremaere is op het gebied van duurzaamheid zeer onderscheidend van de reguliere crematoria zoals crematorium Almere in Almere Stad. Crematorium Cremaere in Almere Buiten is een van de meest duurzame en milieubewuste crematoria van Nederland.

Crematorium Cremaere beschikt als een van de allereerste crematoria van Nederland over een volledig elektrisch verwarmde crematieoven met gebruik van groene stroom en is daarmee volledig CO2 neutraal.

Naast het verzorgen van een crematie in Almere verzorgt Ab-ire Uitvaartverzorging ook geregeld uitvaarten en crematies elders in de regio en desgewenst door het gehele land heen.

Informatie: Neemt u gerust -het liefst tijdig- hiervoor contact met ons op. Wij bij Ab-ire Uitvaartverzorging informeren u graag vrijblijvend over de mogelijkheden van uw crematiewensen en de hieraan verbonden uitvaart- en crematiekosten.

Overige uitvaartzorg Almere

Met het bespreken en regelen van de begrafenis of crematiemogelijkheden alleen zijn we er natuurlijk nog niet. Er zijn ook nog andere uitvaartwensen die de aandacht vragen, zoals onder andere de keuzemogelijkheid om de overledene thuis op te baren of toch liever over te brengen naar ons uitvaartcentrum in Almere, wel of geen condoleancebezoek, de locatiekeuze voor de uitvaartdienst, het opstellen en vormgeven van de rouwkaart, uitzoeken van een kist, de voorbereidingen en het samenstellen van muziek en/of beeldpresentatie, rouw- en staatsievervoer en consumptie keuze.

Uitvaartdienst: Dat de uitvaartdienst en de condoleance daarna per definitie in de aula en ontvangkamer van begraafplaats of crematorium Almere moet plaatsvinden, is een grote misvatting. Dit is niet zozeer het gevolg van onwetendheid of gebrekkige informatie alleen. Ook de bepalingen van onder andere “natura” uitvaartpolissen liggen hieraan ten grondslag.

Omdat wij bij Ab-ire Uitvaartverzorging het uiterst belangrijk vinden dat iedere uitvaart zijn eigen persoonlijke en unieke karakter en beleving verdient, bieden wij u naast standaard opties, zoals onder andere het gebruik van de aula en ontvangkamer op begraafplaats en crematorium Almere als u dat wenst, ook diverse alternatieve locaties en mogelijkheden.

Wij kunnen ons deze vrijheden permitteren en u dit alles bieden, omdat wij van Ab-ire als begrafenisondernemer in Almere volledig onafhankelijk in onze dienstverlening zijn.

Voor meer informatie hierover kunt u uiteraard altijd vrijblijvend contact met ons opnemen. Wij nodigen u graag uit voor een persoonlijke kennismaking.

Ab-ire, al ruim 22 jaar een vertrouwd begrip in de uitvaartzorg Almere

Als u op zoek bent naar uitvaartzorg in Almere, dan heeft u daarbij uiteraard ook uw eigen persoonlijke verwachtingen en selectiecriteria. Naast professionaliteit, een ruime ervaring en voldoende expertise zijn ook een vertrouwd gevoel en een goede klik met degene voor wie u kiest belangrijke aspecten. Het één werkt niet zonder het ander.

Maar als u nog geen of weinig ervaring met uitvaartzorg in Almere heeft, dan kan het maken van de “juiste keuze” een hele uitdaging voor u zijn. Op basis van wat bepaalt en maakt u dan uw keuze.

Als blijkt dat de geboden diensten van de door u gekozen uitvaartzorg in Almere niet aansluiten aan uw verwachtingen en wensen, dan leidt dit vrijwel zeker tot teleurstellingen, (onderlinge) irritaties en frustraties.

Ab-ire Uitvaartverzorging is al sinds 1998 voor zeer veel mensen een vertrouwd begrip in de uitvaartzorg Almere. Zowel bij het regelen, begeleiden en verzorgen van een begrafenis, een crematie en de uitvaart in Almere.

Desgewenst verzorgen wij uw begrafenis, crematie of uitvaart ook buiten Almere in de regio of elders in het land. Ook dan kunt u uiteraard vertrouwen op onze ervaring, expertise en professionele begeleiding.

Professionaliteit, Ervaring en Expertise

Veel mensen onderschatten vaak het essentieel belang van professionaliteit binnen de uitvaartzorg in Almere. Professionaliteit is echter meer dan alleen expertise en praktijkervaring.

Zo behoren ook aspecten als goede sociale vaardigheden, oprecht empathisch en inlevingsvermogen, goede (non-)verbale communicatieve vaardigheden, integriteit en “last but not least” absolute discretie tot de professionaliteit die u van een begrafenisondernemer in Almere mag verwachten.

Vanaf het eerste contact dat u met de begrafenisondernemer in Almere heeft tot en met de dag van de uitvaart, en vaak ook nog daarna, zult u ervaren dat professionaliteit, ervaring en expertise van de begrafenisondernemer het grote verschil maken. Niet alleen tijdens de contactmomenten met de begrafenisondernemer, maar zeker ook met betrekking tot de uitvoering van uw wensen, de rouw- en condoleancebezoeken en de uitvaart zelf.

Uitvaartkosten Almere

Het is een misvatting dat persoonlijke wensen per definitie kostenverhogend zouden werken.

Doordat Ab-ire Uitvaartverzorging diverse faciliteiten in eigen beheer heeft, kunnen wij juist vaak vele diensten en wensen kostenverlagend aanbieden dan elders.

Ook voor mensen met een (zeer) beperkt uitvaart budget kunnen wij respectvolle diensten en uitvaartzorg in Almere bieden, zonder daarbij in te boeten op kwaliteit.

Persoonlijke uitvaartwensen: “Ruimte om vrij te gedenken”

Iets wat de uitvaartzorg in Almere van Ab-ire Uitvaartverzorging echt onderscheidt van haar collega’s is de verregaande mogelijkheid tot inwilliging van persoonlijke wensen. De compilatie van de vele reviews van nabestaanden die wij in het verleden hebben mogen begeleiden, getuigen hiervan.

Een uitvaart in Almere kan natuurlijk altijd en door iedereen keurig, netjes en correct verzorgt en uitgevoerd worden. Maar het zijn vaak de (kleine) details die een dergelijk uitvaart in Almere transformeren naar een uitvaart beleving met een heel persoonlijk en uniek karakter.

Een goede, open en optimale communicatie zijn hierbij natuurlijk een absolute voorwaarde.

Ontvang een vrijblijvende kostenopgave

Vraag een vrijblijvende kosten opgave aan via onderstaand formulier.

"*" geeft vereiste velden aan

Beoordeling

9.4

beoordeling door onze klanten

Wilt u uw eigen wensen bespreken?