Uitvaartcentrum Almere

Uitvaartcentrum Almere

Als er iemand in uw nabijheid is overleden of als u alvast wensen geregeld wilt hebben met betrekking tot een toekomstig (spoedig te verwachten) overlijden, dan speelt de beleving, de locatie en mogelijkheden van een uitvaartcentrum in Almere een centrale rol.

Ab-ire Uitvaartverzorging is een van de enige particuliere begrafenisondernemers in Almere met eigen mortuarium en uitvaartcentrum faciliteiten in Almere Haven. Wanneer u gebruik maakt van de diensten van Ab-ire Uitvaartverzorging ervaart u direct de vele voordelen van het in beheer hebben van een eigen uitvaartcentrum.

Voordelen uitvaartcentrum Almere bij Ab-ire Uitvaartverzorging

Wij bij Ab-ire Uitvaartverzorging vinden het heel belangrijk dat uw beleving als nabestaanden binnen in ons uitvaartcentrum als laagdrempelig, sfeervol en intiem ervaren wordt. Om dit te bewerkstelligen, hebben wij bewust ons uitvaartcentrum in Almere geheel in huiskamersfeer ingericht.

Sinds het eigen beheer van ons mortuarium en uitvaartcentrum in Almere Haven is Ab-ire Uitvaartverzorging ten aanzien van faciliteiten en diensten niet meer afhankelijk van de beschikbare tijd, ruimte en agenda van de begraafplaats in Almere Haven of begraafplaats en crematorium Almere in Almere Stad.

Zo zijn wij bij Ab-ire Uitvaartverzorging nu meer flexibel in het kunnen aanbieden van onze diensten, zoals:

Ruimte, tijd en rust

Afhankelijkheid versus Onafhankelijkheid - maakt het verschil

Intieme huiskamersfeer

Op informele wijze afscheid nemen

Professionaliteit, ervaring en expertise

Kostenbeheersing

Ruimte, tijd en rust

Rouwbezoek(en): Bij Ab-ire Uitvaartverzorging krijgt iedereen alle tijd en ruimte die men wenst en nodig heeft om hun overledene in ons uitvaartcentrum in Almere Haven te bezoeken. De een heeft hierbij voldoende aan 10 minuten, terwijl de ander misschien de behoefte heeft om in alle rust 45 minuten naast de overledene bij de kist te zitten.

Condoleancebezoek(en): In ons uitvaartcentrum in Almere bieden wij u de mogelijkheid en ruimte voor condoleancebezoek(en). De praktijk wijst uit dat familie en genodigden vaak meer tijd nodig hebben dan aanvankelijk voor het condoleancebezoek gepland stond. In ons uitvaartcentrum in Almere Haven is dit nooit een probleem. Bij Ab-ire Uitvaartverzorging plannen wij namelijk nooit meer dan een condoleance per avond. Voor eventuele tijdsoverschrijding bij een condoleance zal Ab-ire Uitvaartverzorging nooit extra kosten in rekening brengen.

Afscheidsceremonie: In ons uitvaartcentrum in Almere bieden wij u de mogelijkheid om (als alternatief voor een auladienst in besloten kring) in onze huiskamer op intieme en informele wijze een “afscheidsceremonie” te houden. Ook hier kijken wij niet op 15 of 30 minuten extra. U krijgt bij Ab-ire Uitvaartverzorging alle tijd die u hiervoor nodig heeft. Het is ten slotte het laatste en definitieve moment waarbij de overledene fysiek nog bij u is.

Onze ervaring is dat nabestaanden de tijd en de rust die wij hen, op zo’n belangrijk moment, gunnen zeer appreciëren.

Afhankelijkheid versus Onafhankelijkheid – maakt het verschil

Er is geen levensgebeurtenis waarbij emotie en beleving zo’n belangrijke en essentiële plaats in nemen als bij een overlijden en rondom de uitvaart. Op die momenten is er vooral de behoefte aan mogelijkheden, ruimte en tijd en wil men niet hoeven denken in termen van beperkingen.

Met onderstaande informatie willen wij u aantonen dat de onafhankelijke dienstverlening van Ab-ire Uitvaartverzorging het grote verschil maakt.

Externe agenda: Een van de meest beperkende aspecten van het gebruik van faciliteiten zoals het mortuarium en uitvaartcentrum, de aula en de ontvangkamer is bijvoorbeeld de vaak drukke bedrijvigheid bij begraafplaats en crematorium Almere in Almere Stad. De drukte daar is ook direct van invloed op het gebruik van de aula, de ontvangkamer, het mortuarium en het uitvaartcentrum in Almere Haven. Zo kan het voorkomen dat er, door drukte bij het crematorium Almere in Almere Stad, geen personeel beschikbaar is om familie te kunnen ontvangen in het uitvaartcentrum in Almere Haven.

Extern uitvaartcentrum Almere: Omdat een familiebezoek vaak tussen de reeds geplande diensten, begrafenissen en crematies door gepland moet worden, is er niet of nauwelijks ruimte tot uitloop van de gereserveerde tijd. Mochten nabestaanden op het moment zelf toch wat meer tijd nodig hebben (emoties laten zich immers niet sturen), dan is uitloop vaak een probleem. Dat is natuurlijk het laatste waar u op zo’n moment op zit te wachten.

Externe aula en/of ontvangkamer: De bedrijvigheid bij begraafplaats en crematorium Almere in Almere Stad heeft ook sterk invloed op de beschikbare tijd uitgave van de aula en/of ontvangkamer in Almere Stad en voor de begraafplaats in Almere Haven. Standaard huurt men 30 minuten aula en 30 minuten koffiekamer. Indien beschikbaar is er ook de keuze voor 45 minuten, 60 minuten of langer. In goed overleg bestaat er ook de mogelijkheid om bijvoorbeeld de aula voor 30 minuten en de ontvangkamer voor 45 of 60 minuten te huren.

Overschrijding van een eenmaal gereserveerde tijd voor de aula of koffiekamer kan bij drukte begrijpelijkerwijs voor een volgende uitvaart tot vertraging leiden.

Met inachtneming van onvoorziene omstandigheden is het vooral het inschattingsvermogen en de verantwoordelijkheid van de begrafenisondernemer in Almere met wie u de uitvaart geregeld heeft om op basis van uw wensen voldoende tijd voor uw uitvaart te reserveren. Ruime praktijkervaring en expertise van de begrafenisondernemer kunnen situaties als deze voorkomen.

Externe kosten: Begraafplaats Almere Haven of begraafplaats en crematorium Almere in Almere Stad berekenen een basistarief voor de huur en het gebruik van hun mortuarium en het uitvaartcentrum. Tegen meerkosten is dit inclusief een familiebezoek van 45 minuten of desgewenst een familiebezoek van 45 minuten en een condoleanceavond van 45 minuten. Voor tijdsoverschrijding hiervan en voor alle overige bezoeken en aanvullende diensten worden extra kosten in rekening gebracht. Zo kunnen de facilitaire kosten voor het gebruik van het uitvaartcentrum van begraafplaats Almere Haven of begraafplaats en crematorium Almere in Almere Stad al snel behoorlijk oplopen.

Daarnaast zijn er de kosten voor gebruik van de aula en/of ontvangkamer. Bij overschrijding van de gereserveerde tijd berekent begraafplaats en crematorium Almere per 15 minuten overschrijding een (boete)toeslag. Deze kosten zijn uiteraard excl. eventuele consumptie.

Onze kosten: Bij het gebruik van ons mortuarium en uitvaartcentrum in Almere Haven zijn alle bezoeken voor de familie inbegrepen. Daarnaast betaalt u bij Ab-ire Uitvaartverzorging voor een condoleanceavond ook maar één tarief, ongeacht hoeveel tijd u hiervoor nodig heeft.

Intieme huiskamersfeer

De inrichting en sfeer van een uitvaartcentrum in Almere bepaalt in grote mate de beleving die nabestaanden en bezoekers ervaren bij een familiebezoek of bij een condoleanceavond. Deze beleving blijft vaak nog jarenlang als herinnering bij de nabestaanden hangen.

Daarom hebben wij bij Ab-ire Uitvaartverzorging heel bewust gekozen voor een intieme inrichting geheel in huiskamersfeer. Dat deze keuze achteraf de juiste keuze is geweest, blijkt uit de vele zeer positieve reacties van de nabestaanden, genodigden en bezoekers die ons uitvaartcentrum als warm, een “onder ons” beleving, laagdrempelig, “niet zo klinisch” en intiem omschrijven.

Om kennis te maken, nodigen wij u graag uit om onze videopresentatie van ons Uitvaartcentrum in Almere Haven te bekijken. U bent natuurlijk ook van harte welkom om (op afspraak) het uitvaartcentrum persoonlijk te komen bezichtigen.

Op informele wijze afscheid nemen

In plaats van de formele, meer “klinische” variant, faciliteren wij bij Ab-ire Uitvaartverzorging een ongedwongen en informele sfeer en omgeving waar u, zelfs jaren later nog, met dierbare herinnering op terug kunt kijken.

Het overlijden, het afscheid moeten nemen en los moeten laten, de uitvaart moeten regelen en het moeten begraven of cremeren van een dierbare is voor veel mensen toch al vaak in meer of mindere mate een ingrijpende gebeurtenis.

Juist bij belevenissen als deze is er doorgaans sterk de behoefte aan saamhorigheid, verbinding en het “met elkaar samen” willen en kunnen zijn.

Als men hierbij dan noodzakelijkerwijs van een uitvaartcentrum in Almere gebruik moet maken, dan het liefst daar waar u in een ongedwongen sfeer en op informele wijze alleen of met elkaar samen kunt zijn. Zonder dat er allerlei “vreemd” personeel in bedrijfskleding “met een stopwatch in de hand” rondloopt om de tijd die u gebruikt in de gaten te houden.

Kostenbeheersing

Tenzij u tijdig en volledig wordt geïnformeerd, kunnen nabestaanden na een uitvaart voor heel vervelende financiële verrassingen komen te staan. Dit is vaak het gevolg van meerdere factoren die de inzichtelijkheid van kosten tot een ingewikkelde materie maken. Een voorbeeld hiervan zijn bijvoorbeeld de beperkende sterk verouderde voorwaarden van bijvoorbeeld de “Natura” uitvaartpolissen in relatie tot de hedendaagse persoonlijke wensen en ontwikkelingen qua mogelijkheden.

Het is opmerkelijk dat vele persoonlijke wensen en alternatieve mogelijkheden feitelijk kostenverlagend zijn, maar door diverse organisaties toch als duurder doorberekend worden omdat er zogenaamd sprake van contractbreuk of inkomstenderving zou zijn.

Bij Ab-ire Uitvaartverzorging behartigen wij altijd alleen uw belangen, ook met betrekking tot uw bestedingsruimte. Ab-ire Uitvaartverzorging kan dit doen omdat onze dienstverlening geheel onafhankelijk is. Bij Ab-ire Uitvaartverzorging hoeven wij geen rekening te houden met “van boven af” opgelegde bepalingen. Niet alleen ten aanzien van uw wensen, maar zeker ook met betrekking tot het kostenaspect in relatie tot uw bestedingsruimte.

Dit ongeacht of u nu kiest voor een crematie in crematorium Almere, een crematie in crematorium Cremaere of toch liever een begrafenis op de begraafplaats in Almere Haven of op de begraafplaats in Almere Stad.

Bij Ab-ire uitvaartverzorging vinden wij het erg belangrijk dat ook mensen met een kleine beurs de gelegenheid krijgen om op passende en respectabele wijze afscheid van hun overledene kunnen nemen. Bent u dus redelijk beperkt in uw budget, maar wilt u toch een intiem en informeel afscheid regelen? Dan bent u bij Ab-ire Uitvaartverzorging zeker aan het juiste adres.

Wij informeren u graag over de diverse mogelijkheden die wij u kunnen bieden.

Professionaliteit, ervaring en expertise

Veel mensen onderschatten vaak het belang van professionaliteit. Professionaliteit is veel meer dan alleen praktijkervaring en expertise.

Ook integriteit, sociale vaardigheden zoals empathisch vermogen, goede (non-)verbale communicatieve vaardigheden en “last but not least” discretie zijn eigenschappen die men van een begrafenisondernemer als uitvaart professional mag verwachten.

Vanaf het allereerste contact dat u met de begrafenisondernemer heeft tot en met de dag van de uitvaart, en vaak ook nog daarna, zult u ervaren dat de professionaliteit, ervaring en expertise van de begrafenisondernemer het grote verschil kan maken. Niet alleen tijdens de contactmomenten met de begrafenisondernemer maar ook met betrekking tot de uitvoering van uw wensen, de tussentijdse rouwbezoeken en de uitvaart zelf.

Ab-ire Uitvaartverzorging is inmiddels al ruim 22 jaar actief als begrafenisondernemer in Almere. Ab-ire Uitvaartverzorging is actief in het van A tot Z begeleiden, vormgeven en verzorgen van uitvaarten, begrafenissen en crematies.

Martijn Huffnagel

Overlijden Melden

   prijs uitvaart

   Ontvang een vrijblijvende kostenopgave

   Vraag een vrijblijvende kosten opgave aan via onderstaand formulier.

   Beoordeling

   9.4

   beoordeling door onze klanten

   Wilt u uw eigen wensen bespreken?