Uitvaartondernemer in Almere

Naast professionaliteit, jarenlange ervaring en voldoende expertise is een vertrouwd gevoel en een goede klik ook een belangrijk aspect bij het kiezen van een uitvaartondernemer in Almere. Het één werkt niet zonder het ander.

Als u geen of weinig ervaring heeft met een uitvaartondernemer in Almere, dan kan het maken van de “juiste” keuze een hele uitdaging voor u zijn. Op basis van welke criteria bepaalt en maakt u dan uw keuze?

Wat u hier, van de uitvaartondernemer in Almere, kan en mag verwachten, verschilt sterk van een uitvaartondernemer in andere delen van Nederland. De verschillende regio’s in Nederland kennen hun eigen gebruiken en tradities. Daarnaast hanteren gemeenten en begraafplaatsen allemaal hun eigen regelgeving en bepalingen. Als blijkt dat de aangeboden diensten van de door u gekozen uitvaartondernemer in Almere niet aansluit bij uw verwachtingen of wensen, dan zal dit leiden tot teleurstellingen, (onderlinge) irritaties en frustraties.

Ab-ire Uitvaartverzorging Almere is als uitvaartonderneming in Almere al sinds 1998 voor veel mensen een begrip geworden. Desgewenst verzorgen wij uw begrafenis en uitvaart ook buiten Almere in de regio of elders in het land. Ook dan kunt u uiteraard vertrouwen op onze ervaring, expertise en professionele begeleiding.

Waarom kiezen voor Ab-ire als uitvaartondernemer in Almere?

De juiste intentie en passie voor dit bijzondere vak en mooie beroep is uiteraard zeer belangrijk. Maar dit alleen is voor een begrafenisondernemer in Almere absoluut niet toereikend.

Voordat Martijn Huffnagel in januari 1998 als zelfstandig begrafenisondernemer in Almere met Ab-ire Uitvaartverzorging Almere startte, had hij al 12 jaar ervaring en expertise ontwikkeld.

24/7 Optimale bereikbaarheid en communicatie

24/7 bereikbaarheid en goede communicatie ligt aan de basis van vertrouwen. Er is voor nabestaanden die net geconfronteerd zijn met een overlijden of bij het doorgeven van belangrijke informatie of wijzigingen van afspraken ten behoeve van uitvaart niets zo ergerlijk en frustrerend dan dat u uw uitvaart dienstverlener belt en dat:

deze niet, slecht of nauwelijks bereikbaar is

u steeds te maken krijgt met een “algemene” telefoniste die u in de wacht moet zetten om u met de juiste persoon te kunnen doorverbinden.

u eerst een keuzemenu moet doorlopen om uiteindelijk de “juiste” persoon aan de lijn te krijgen

u eerst minutenlang naar wachtmuziekjes moet luisteren voordat u werkelijk iemand persoonlijk te spreken krijgt

Om dit alles te voorkomen, hebben wij er bij Ab-ire Uitvaartverzorging Almere bewust voor gekozen geen gebruik te maken van een callcenter als telefooncentrale. Als u Ab-ire Uitvaartverzorging in Almere belt, dan krijgt u direct Martijn Huffnagel persoonlijk te spreken.

Persoonlijke invulling en vormgeving – “Ruimte om vrij te gedenken”

Wij bij Ab-ire Uitvaartverzorging Almere hebben uiteraard respect voor uitvaart etiquette en (kerkelijke) tradities. Als dit bij u past en dit qua invulling uw keuze is, kunnen wij u als uitvaartondernemer in Almere veel bieden.

Daarnaast hebben wij ons bij Ab-ire Uitvaartverzorging gespecialiseerd in het regelen en begeleiden van begrafenissen in Almere met een eigen persoonlijk karakter. Dit door de toenemende behoefte tot meer hedendaagse invulling en vormgeving van de begrafenis.

Kinderen, jongvolwassenen en mensen met een verstandelijke beperking

Martijn Huffnagel van Ab-ire Uitvaartverzorging heeft, door zijn eigen achtergrond, veel ervaring met het regelen en begeleiden van kinderuitvaarten en uitvaarten waarbij kinderen, jong volwassenen maar ook mensen met een verstandelijke beperking betrokken zijn.

Kinderen, jongvolwassenen en mensen met een verstandelijke beperking beleven de dood en de uitvaart op een andere manier dan volwassenen dat doen. Daarom vragen dergelijke uitvaarten vaak meer aandacht en expertise die wij u bij Ab-ire Uitvaartverzorging zeker kunnen bieden.

Mogelijkheden Begraafplaatsen in Almere

Begraafplaats Almere Haven: Bij een begrafenis op de begraafplaats in Almere Haven heeft u de beschikking over een aula waarin om en nabij 80 zitplaatsen beschikbaar zijn. Daarnaast is er een ruimte waar er de mogelijkheid is om na de plechtigheid samen te komen voor de condoleance.

Ab-ire Uitvaartverzorging verzorgt al ruim 22 jaar begrafenissen op de begraafplaats in Almere Haven. Hierdoor weten wij precies de daar aanwezige voorzieningen en faciliteiten te combineren met uw persoonlijke wensen. Zo kunnen wij u optimaal van dienst zijn. Uitvaartondernemer Ab-ire Uitvaartverzorging draagt bij aan de persoonlijkheid van de begrafenis en dat deze als uniek ervaren en herinnerd wordt.

Bij een begrafenis op de begraafplaats Almere Haven of begraafplaats Almere in Almere Stad zijn er verschillende graf mogelijkheden zoals:

Particulier graf: Begraafplaats Almere Haven heeft alleen particuliere (huur)graven. Een particulier (huur)graf is een graf dat u voor bepaalde tijd (10 of 20 jaar) huurt. Dit graf komt op naam te staan van een van de nabestaanden. Deze persoon kan bepalen wie er eventueel later in dit graf mag worden bijgezet. Een particulier graf in Almere Haven biedt altijd maximaal ruimte voor twee overledenen. Begraafplaats Almere Haven biedt nabestaanden de mogelijkheid om, na afloop van de eerste huurperiode, de grafhuur met 5 of 10 jaar te verlengen.

Algemeen graf: De begraafplaats in Almere Haven heeft geen algemene graven.

Kosten begraafplaats Almere Haven

Voor iedere begrafenis op begraafplaats Almere Haven betaalt u begraafrechten. Dit zijn kosten voor het openen en sluiten van het graf. Deze kosten worden na de begrafenis door begraafplaats Almere via ons bij de nabestaanden in rekening gebracht.

Daarnaast brengt begraafplaats Almere Haven kosten in rekening voor de huur van het graf. U heeft hierbij de keuze voor een graftermijn van 10 of 20 jaar. De totale huurkosten voor 10 of 20 jaar worden eveneens door begraafplaats Almere via ons als begrafenisondernemer in Almere eenmalig voor de gehele huurperiode bij de nabestaanden in rekening gebracht.

Begraafplaats Almere brengt (per graf) onderhoudskosten in rekening. Deze kosten zijn bedoeld voor het algemene onderhoud van begraafplaats Almere Haven, dus niet voor het onderhouden van de graven. Begraafplaats Almere verwacht dat nabestaanden zelf hun graven onderhouden en verzorgen. Ook deze onderhoudskosten worden door begraafplaats Almere als eenmalige kosten voor 10 of 20 jaar via ons als begrafenisondernemer bij de nabestaanden in rekening gebracht.

Wij informeren u vrijblijvend over alle mogelijkheden die er zijn in combinatie met uw persoonlijke wensen en sturen u hiervan een offerte. Dit voorkomt dat uw nabestaanden achteraf voor onverwachte verrassingen komen te staan.

NB: Er zijn collega’s die offertes aanbieden excl. de kosten voor grafhuur en/of onderhoud. Zij interpreteren deze kosten als begraafplaatskosten en niet als uitvaartkosten. Wellicht correct maar naar onze mening enigszins misleidend. Hiermee lijkt het dat zij hun diensten voor minder kunnen aanbieden dan elders. Maar deze kosten zijn toch aan de orde, is het niet via de betreffende begrafenisondernemer dan wel via Begraafplaats Almere Haven zelf.

Aanvullende kosten begraafplaats Almere Haven

Naast bovengenoemde begraafkosten kunnen, afhankelijk van uw wensen, bij begraafplaats Almere Haven ook aanvullende kosten van toepassing zijn, zoals de huur van de aula en/of ontvangkamer. Deze ruimtes huurt men voor bepaalde tijd in, bijvoorbeeld voor 30 of 45 min. Bij tijdsoverschrijding hiervan zal de begraafplaats extra (boete)kosten doorberekenen. Daarnaast kunnen, overeenkomstig uw wensen, consumptiekosten van toepassing zijn.

Bij Ab-ire Uitvaartverzorging staan u en uw wensen centraal. Wij informeren u graag over de vele mogelijkheden die Ab-ire Uitvaartverzorging afgestemd naar uw persoonlijke wensen kan aanbieden en sturen u hier een offerte van. Onze offertes zijn altijd gespecificeerd en voor iedereen overzichtelijk.

Neem gerust contact met ons op. Ongeacht of u direct hulp nodig heeft, een spoedig overlijden verwacht of dat u met het oog op de toekomst uw eigen begrafenis alvast wilt regelen. Ab-ire Uitvaartverzorging staat 24/7 voor u klaar.

Begraafplaats Almere in Almere Stad: Begraafplaats Almere in Almere Stad: Naast een begrafenis in Almere Haven bieden we als begrafenisondernemer in Almere ook de mogelijkheid tot een begrafenis op begraafplaats Almere Stad. De begraafplaats Almere Stad heeft een aula die ruimte biedt voor ca. 200 personen.

Ab-ire Uitvaartverzorging was een van de eerste particuliere uitvaartondernemers in Almere die ook op deze locatie begrafenissen ging verzorgen. We hebben daardoor een optimale werkwijze ontwikkeld om ook op begraafplaats Almere Stad de wensen van nabestaanden optimaal vorm en invulling te kunnen geven.

In tegenstelling tot de begraafplaats Almere Haven heeft begraafplaats Almere Stad naast particuliere huurgraven ook algemene graven.

Graf mogelijkheden

Particulier graf: Een particulier huurgraf is een graf dat u voor bepaalde tijd (10 of 20 jaar) huurt. Dit graf komt op naam te staan van een van de nabestaanden. Deze persoon kan bepalen wie er eventueel later in dit graf mag worden bijgezet. Een particulier graf in Almere Haven biedt altijd maximaal ruimte voor twee overledenen. Begraafplaats Almere Stad biedt nabestaanden de mogelijkheid om, na afloop van de eerste huurperiode, de grafhuur met 5 of 10 jaar te verlengen.

Algemeen graf: Naast de keuze voor een particulier graf biedt begraafplaats in Almere Stad u ook de keuze voor een algemeen graf. Dit is een graf waarin maximaal twee overledene in willekeurige volgorde voor de wettelijk bepaalde periode van 10 jaar worden begraven. In tegenstelling tot een particulier graf wordt een algemeen graf niet op naam gesteld van een nabestaande maar blijft deze onder beheer van begraafplaats Almere Stad.

Kosten begraafplaats Almere Stad – particulier graf

Net als bij een begrafenis in Almere Haven betaalt u ook op de begraafplaats Almere Stad voor iedere begrafenis begraafrechten. Dit zijn kosten voor het openen en sluiten van het graf. Deze kosten worden na de begrafenis door begraafplaats Almere via ons als begrafenisondernemer bij de nabestaanden in rekening gebracht.

Daarnaast brengt begraafplaats Almere Stad kosten in rekening voor de huur van het graf. U heeft hierbij de keuze voor een graftermijn van 10 of 20 jaar. De totale huurkosten voor 10 of 20 jaar worden eveneens door begraafplaats Almere Stad via ons als begrafenisondernemer eenmalig voor de gehele huurperiode bij de nabestaanden in rekening gebracht.

Begraafplaats Almere Stad brengt (per graf) onderhoudskosten in rekening. Deze kosten zijn bedoeld voor het algemene onderhoud van begraafplaats Almere Stad, dus niet voor het onderhouden van de graven. Begraafplaats Almere Stad verwacht dat nabestaanden zelf hun graven onderhouden en verzorgen. Ook deze onderhoudskosten worden door begraafplaats Almere als eenmalige kosten voor 10 of 20 jaar via ons als begrafenisondernemer bij de nabestaanden in rekening gebracht.

Kosten begraafplaats Almere Stad – Algemeen graf

Voor een algemeen graf op de begraafplaats van Almere Stad betaalt u eenmalig begraafrechten (openen en sluiten van het graf incl. huur) voor de periode van 10 jaar.

NB: Er zijn collega’s die offertes aanbieden excl. de kosten voor grafhuur en/of onderhoud. Zij interpreteren deze kosten als begraafplaatskosten en niet als uitvaartkosten. Wellicht correct maar naar onze mening enigszins misleidend. Hiermee lijkt het dat zij hun diensten voor minder kunnen aanbieden dan elders. Maar deze kosten zijn toch aan de orde, is het niet via de betreffende begrafenisondernemer dan wel via Begraafplaats Almere Stad zelf.

Aanvullende kosten begraafplaats Almere Stad

Naast bovengenoemde begraafkosten kunnen er, afhankelijk van uw wensen, bij begraafplaats Almere Stad ook aanvullende kosten van toepassing zijn, zoals de huur van de aula en/of ontvangkamer. Deze ruimtes huurt men voor bepaalde tijd in, bijvoorbeeld voor 30 of 45 min. Bij tijdsoverschrijding hiervan zal de begraafplaats extra (boete)kosten doorberekend. Daarnaast kunnen, overeenkomstig uw wensen, consumptiekosten van toepassing zijn.

Bij Ab-ire Uitvaartverzorging staan u en uw wensen centraal. Wij informeren u over de vele mogelijkheden die Ab-ire Uitvaartverzorging afgestemd naar uw persoonlijke wensen kan aanbieden en doen u graag offerte hiervan. Onze offertes zijn altijd volledig gespecificeerd en voor iedereen overzichtelijk.

Ongeacht of u nu direct hulp nodig heeft, een spoedig overlijden verwacht of dat u, met het oog op de toekomst, uw eigen begrafenis alvast wilt regelen.  Ab-ire Uitvaartverzorging staat 24/7 voor u klaar.

Meer weten over Uitvaart verzorging? klik dan hier.

Ontvang een vrijblijvende kostenopgave

Vraag een vrijblijvende kosten opgave aan via onderstaand formulier.

"*" geeft vereiste velden aan

Beoordeling

9.4

beoordeling door onze klanten

Wilt u uw eigen wensen bespreken?