Funeral insurance

“Het labyrint van verzekeraars, hun uitvaartverzekering & fusies na fusies
Heeft u het overzicht nog? Géén enkele financiële situatie is zeker gesteld. 

Geen enkele financiële positie biedt volledige zekerheid:

Daarom kan het afsluiten van een uitvaartverzekering voor veel mensen zeker zinvol zijn. Terwijl alle andere verzekeringen alléén risico’s indekken, komen uitvaartpolissen altijd tot uitkering.

 

Een uitvaartpolis die aansluit aan uw persoonlijke wensen en omstandigheden:

De praktijk wijst uit dat helaas veel uitvaartverzekerden een uitvaartpolis hebben die niet of slecht aansluit bij hun persoonlijke wensen of omstandigheden.

 

Een doolhof aan producten & aanbieders:

Uitvaartverzekering, Bedrag-Uitvaartpolissen, Natura Begrafenis- of Crematiepolissen, een Natura-Sompolis of een Overlijdensrisicoverzekering. Heeft u het overzicht nog?

 

Kaf van het koren scheiden:

In beginsel lijken uitvaartpolissen vaak volledig en compleet. Toch zijn er bij vele beperkende clausules in de polisvoorwaarden van toepassing, waardoor die betreffende polis niet aansluit bij wat u voor ogen heeft. Net als bij woekerpolissen is het ook hier moeilijk om de vaak omslachtige omschrijvingen juist te kunnen interpreteren om het kaf van het koren te kunnen scheiden en te kunnen bepalen of betreffende polis ook daadwerkelijk aansluit bij úw wensen en/of die van de nabestaanden.

 

Een goede uitvaartpolis:

 • Ontzorgt; Financiële vrijheid en onafhankelijkheid
 • Is transparant; Polis structuur dient glashelder te zijn. Géén misleidende verrassingen
 • Is naar uw persoonlijke wensen & behoefte afgestemd; Géén eenheidsworst
 • Is op de lokale omstandigheden afgestemd; Bijvoorbeeld: lokale kosten
 • Houdt rekening met eventueel toekomstige aanvullende wensen
 • Indexeert voldoende mee met de feitelijke kostenstijgingen
 • Heeft scherpe premies; Betaal alléén voor wat u zelf wenst

 

Polis check:

Net als met andere polissen is het ook met een uitvaartpolis raadzaam om deze van tijd tot tijd onder de loep te nemen of deze nog aansluit op uw persoonlijke behoefte. Bijvoorbeeld naar aanleiding van een verhuizing, veranderende persoonlijke omstandigheden (zoals huwelijk, geboorte of scheiding) of gewijzigde uitvaartwensen. Het kan verstandig zijn uw uitvaartpolis hierop naar onder of boven bij te stellen.

 

Mede vanuit:

 • Zijn onafhankelijke status als zelfstandig Uitvaartbegeleider
 • Het niét beperkt of gestuurd worden door de altijd aanwezige bonus- en/of targetcultuur van verzekeringsadviseurs
 • Zijn ruim 34-jarige praktijkervaringen met uitvaarten en nazorg
  biedt Martijn u kosteloos de service een polis check voor u uit te voeren.

 

Ook kan hij u op grond van úw persoonlijke behoefte en omstandigheden vrijblijvend informeren welk type polis het best bij u past.

Voor informatie en contact

REFERENCES

Yvonne Pieterson en familie

 

Niets dan lof! Martijn nogmaals dank voor alles in deze voor ons zware tijd!