Diensten

Diensten

De praktijk wijst uit dat veel mensen wel ruim tevoren veel tijd en zorg investeren in de voorbereidingen op bijvoorbeeld een geboorte, bruiloft, Abraham & Sara et cetera, maar nauwelijks aandacht hebben voor hun toekomstige Uitvaart – Begrafenis of Crematie.

BEGRIJPELIJK WELLICHT, MAAR OOK HEEL SPIJTIG…

…want ook een uitvaart verdient het om persoonlijk vorm gegeven te worden, net als de aandacht voor een geboortekaartje, de kinderkamer, alles rond een bruiloft en vele andere mijlpalen in het leven.

De praktijk leert Ab-ire Uitvaartzorg dat deze behoefte bij een uitvaart in feite niet anders is, al gebeurt er niet altijd iets mee. Bijvoorbeeld omdat een overlijden ver weg lijkt of niet voldoende tastbaar is omdat u nog midden in het leven staat. Ab-ire Uitvaartverzorging staat er wel nadrukkelijk bij stil. We beogen u te inspireren tijdig vast te stellen hoe u wilt dat uw toekomstige uitvaart eruit gaat zien. Ervaring leert Ab-ire Uitvaartzorg dat na een overlijden nabestaanden zich hierdoor meer vrij voelen de uitvaartdienst, begrafenis of crematie persoonlijk vorm te geven.
 

GEDENKEN IN MUZIEK

Bij de meeste uitvaartplechtigheden wordt er gekozen voor een muzikale omlijsting. Muziek kan als doel hebben om bijvoorbeeld het gesproken woord kracht bij te zetten. Maar zeker zo belangrijk is om de aanwezigen de gelegenheid te bieden om tijdens de muziek ook hun eigen herinneringen aan de overledene de loop te laten. Nabestaanden (ook jonge kinderen!) hebben vaak emotionele associaties met bepaalde muziekstukken. Het ligt dan ook voor de hand dat deze associaties vaak bepalend zijn bij de totstandkoming van de keuze voor uitvaartmuziek of de uitvoering en weergave ervan.
 

FOTO EN/OF DVD COMPILATIE

Behalve door muziek bestaan er tegenwoordig ook andere vormen om de overledene te gedenken. Zo kiezen mensen steeds vaker ervoor om tijdens de uitvaartplechtigheid een beeldcompilatie over het leven van de overledene te projecteren.
 

BEELD REGISTRATIE

Een blijvende herinnering in beeld

Net als bij veel andere gedenkwaardige gelegenheden ontgaan er, mede door de emoties, ook tijdens een uitvaart belangrijke momenten aan de aandacht van de direct betrokkenen. Daarom ervaren steeds meer mensen de toegevoegde waarde van het hebben van een DVD- opname van bijvoorbeeld de opbaring, de gehele uitvaart of alleen de uitvaartplechtigheid in de aula van de begraafplaats of het crematorium. Vooral als er jonge kinderen bij betrokken zijn kan dit een zeer waardevolle vorm van herinnering zijn voor later.

Ab-ire Uitvaartverzorging informeert u graag over de diverse mogelijkheden hieromtrent.