Ab-ire en Begraven

Ab-ire en Begraven

Begraven kan op meerdere manieren. Als u hiervoor kiest zijn er verschillende grafmogelijkheden, zoals:

  • bijzetting in een bestaand familiegraf
  • een nieuw eigen (familie)graf
  • bijzetting in een algemeen graf
  • kindergraven
  • urnengraven

BELANGRIJK!

Iedere begraafplaats, crematorium en gemeente hanteert haar eigen tarieven, voorwaarden en bepalingen.

Het enorme aanbod aan mogelijkheden, de vele (lokale) bepalingen maar zéker ook de vaak irrelevante soms incompetente informatie op internet maken het voor een ‘buitenstaander’ haast onmogelijk dit alles zelf uit te puzzelen.

Ab-ire Uitvaartzorg informeert u daarom graag hierover.